นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี


...

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)

เกิดวันที่  
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ