>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
2. จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
3. จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
4. ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
5. จ้างเหมาตัดแต่งสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
6. จ้างเหมาตัดแต่งสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
7. ซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
8. จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) ระบบคลังสารสนเทศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
9. จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) ระบบโสตทัศนจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566
10. จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2566