>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างเหมาบริการตัดข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
2. ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
3. ซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
4. ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Chat Bot) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-09-2564
5. ซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
6. จ้างเหมาบริการตัดข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
7. ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
8. จ้างจัดพิมพ์จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เจ็ด พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
9. จ้างจัดพิมพ์จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เจ็ด พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
10. จ้างจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564