นายสุจินดา ยงสุนทร


...

นายสุจินดา ยงสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๔๗๙
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ