พลโท จุล อติเรก


...

พลโท จุล อติเรก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๘ เมษายม พ.ศ. ๒๕๔๖)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๗๗
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ