ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๓ ปี (26/03/2567)


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางวิภาวรรณ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๓ ปี ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร