เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันชาติญี่ปุ่น และฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ แห่งประเทศญี่ปุ่น (08/02/2567)


เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสงานวันชาติญี่ปุ่น และฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์