สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลประทานวิทยา (19/01/2567)


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลประทานวิทยา  จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในหัวข้อ "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร