สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๒๔ ปี (17/11/2566)


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๒๔ ปี ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี