ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม” ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๑ (26/10/2566)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ "นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม” ของคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๑ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน และ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์