สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๖๒ (20/10/2566)


เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๖๒ 
ณ อาคารที่ทำการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร