สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ ๒๑ ปี (09/10/2566)


เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ ๒๑ ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร