สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๓๓ ปี (09/10/2566)


เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๓๓ ปี ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร