ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสงานวันชาติสาธารณรัฐชิลี (19/09/2566)


เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสงานวันชาติสาธารณรัฐชิลี ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร