ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๓ (พตส. ๑๓) (15/09/2566)


เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการจัดทำยุทธศาสตร์ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ” ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๓ (พตส. ๑๓) ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร