สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ ๓๑ (12/09/2566)


เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ ๓๑ โดยมีประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (สว.)