รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) (09/09/2566)


เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี