สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี (18/08/2566)


เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวปิยดา บุญเรืองขาว ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นมีการบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในหัวข้อ "การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร