ประธานศาลรัฐธรรมนูญมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง กรมราชทัณฑ์ (31/10/2565)


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขัง วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและทัณฑสถานกว่า ๒๐ แห่ง โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับมอบ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร