เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (09/06/2563)


เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('11681','18.204.42.98','2021-01-18','04:17:30','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'