วัน หัวข้อกิจกรรม เพิ่มเติม
16/11/2565 - 18/11/2565

ไม่ระบุเวลา

การศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 4 และพิธีปิดหลักสูตร
09/11/2565

ไม่ระบุเวลา

การนำเสนอบทความทางวิชาการ
02/11/2565

ไม่ระบุเวลา

การนำเสนอบทความทางวิชาการ
26/10/2565

ไม่ระบุเวลา

การนำเสนอบทความทางวิชาการ
19/10/2565

ไม่ระบุเวลา

การนำเสนอบทความทางวิชาการ
12/10/2565

ไม่ระบุเวลา

การบรรยาย
05/10/2565

ไม่ระบุเวลา

การบรรยาย
26/09/2565 - 28/09/2565

ไม่ระบุเวลา

การศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ 3
21/09/2565

ไม่ระบุเวลา

การบรรยาย