สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) กับบริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) (02/02/2560)