พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (25/01/2560)