เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (25/01/2560)