ประชุมข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อรับมอบนโยบาย (25/01/2560)