สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรม (24/01/2560)