โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ (24/01/2560)