โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีฯ (24/01/2560)