ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย หารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางวิชาการ (24/01/2560)