คณะยุวชนประชาธิปไตย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (24/01/2560)