สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร (24/01/2560)