มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการวิธี พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (24/01/2560)