การประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน (06/09/2566)


นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กันยายน ๒๕๖๖