สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๕ (23/10/2565)


เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการเเทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร