สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๕ (01/10/2565)


เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการเเทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร