ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ สำนักงานใหญ่กรุงเบอร์ลิน สำนักงานภูมิภาคสิงคโปร์ และคณะ (29/09/2565)


เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายเคลาส์ปีเตอร์ ฮิลล์ (Mr. Clauspeter Hill) รองผู้อำนวยการแผนกความร่วมมือยุโรปและระหว่างประเทศ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานใหญ่ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดร. คาร์สเทน กลาโบ (Dr. Karsten Grabow) เจ้าหน้าที่แผนงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แผนกความร่วมมือยุโรปและระหว่างประเทศ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานใหญ่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายสเตฟาน ซัมเซอ (Mr. Stefan Samse) ผู้อำนวยการโครงการหลักนิติธรรม มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานภูมิภาคสิงคโปร์ นางสาวซูซาน ชาน (Ms. Susan Chan) ผู้บริหารภูมิภาคโครงการหลักนิติธรรม มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานภูมิภาคสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นมีการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร