ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (14/09/2565)


เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร