ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ศาลปกครอง (09/03/2564)


เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ให้แด่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร