เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ (28/12/2563)


เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('12349','18.204.42.98','2021-01-18','05:38:44','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'