ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย (23/12/2563)


              นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ให้การต้อนรับ นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ และมอบเหรียญรางวัล the Jubilee Medal "25th Anniversary of Kazakhstan Constitution” ซึ่งนายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ (Mr. Kassym-Jomart K. Tokayev) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้ลงนามมอบเหรียญ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

สำหรับเหรียญรางวัล the Jubilee Medal "25th Anniversary of Kazakhstan Constitution” เป็นเหรียญรางวัลที่สำคัญของคาซัคสถาน ซึ่งจัดทำขึ้นตามดำริของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เพื่อมอบให้สำหรับประชาชนซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ภายในสาธารณรัฐคาซัคสถาน และชาวต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งมอบให้กับประธานศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย จำนวน ๑๘ ประเทศ ทั้งนี้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นท่านแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญดังกล่าว โดยผ่านขั้นตอนจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยด้วยแล้ว