ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ (29/04/2563)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครINSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('11637','18.204.42.98','2021-01-18','05:54:03','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'