ประธานศาลรัฐธรรมนูญ บริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง ให้กับพนักงานขับรถยนต์  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า” (COVID-๑๙) (21/04/2563)


เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้บริจาคข้าวสารและอาหารแห้ง ให้กับพนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรน่า” (COVID-๑๙) ณ ห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('11624','18.204.42.98','2021-01-18','04:55:05','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'