คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ