>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
51. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
52. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
53. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
54. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
55. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
56. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
57. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
58. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
59. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
60. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565