>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
41. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
42. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
43. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
44. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
45. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
47. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
48. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565
49. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 23-03-2565
50. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23-03-2565