>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
41. จ้างจัดทำฉากกั้นอะคริลิคสำหรับโต๊ะกลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2564
42. จ้างซ่อมแซมเครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (Jammer) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
43. ซื้ออุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับห้องออกนั่งพิจารณาคดี จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
44. ซื้อโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
45. จ้างทำป้ายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
46. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 25-01-2564
47. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidate) 25-01-2564
48. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 25-01-2564
49. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidate) 25-01-2564
50. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 25-01-2564