>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
41. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2566
42. ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2566
43. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2566
44. จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2566
45. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๗ กร ๒๕๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2566
46. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2566
47. จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22-09-2566
48. จ้างบำรุงรักษาระบบและปรับปรุงระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System) และระบบรับคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling and e-Service System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22-09-2566
49. จ้างเหมาผู้ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายและการให้บริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22-09-2566
50. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๒ แห่ง 22-09-2566