>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
31. จ้างจัดพิมพ์จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2565
32. ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (Jammer) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-04-2565
33. ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (Jammer) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-04-2565
34. ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-04-2565
35. จ้างพิมพ์หนังสือรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เล่ม ๓ และเล่ม ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-04-2565
36. จ้างซ่อมบำรุงรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน ๗ กร ๙๐๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
37. ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ Philip Medium Size UVC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
38. ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ Philips Medium Size UVC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
39. จ้างเหมาบริการระบบเคเบิ้ลทรูวิขั่นส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2565
40. จ้างเหมาบริการระบบเคเบิ้ลทรูวิขั่นส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2565