>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
21. จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-08-2566
22. ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ของหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
23. จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2566
24. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ ตัว ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2566
25. จ้างรถรับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทาง (รถตู้) พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ คัน วันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันละ ๕ คัน รวมจำนวน ๑๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2566
26. ซื้อวัสดุสำรองซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2566
27. จ้างเหมาบริการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดกิจกรรม ตามโครงการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์องค์กร Museum cooperation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2566
28. จ้างเหมาบริการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดกิจกรรม ตามโครงการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์องค์กร Museum cooperation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2566
29. จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2566
30. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮล 323 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2566