>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
11. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
12. จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
13. ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์รวมคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก (Intelligent Search System for International Constitutional Court Rulings ISS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-09-2564
14. จ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ เล่มที่ ๑๒๑ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
15. จ้างที่ปรึกษาออกแบบและเขียนแบบสำหรับงานตกแต่งภายในโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีคัดเลือก 14-09-2564
16. จ้างที่ปรึกษาออกแบบและเขียนแบบสำหรับงานตกแต่งภายในโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีคัดเลือก 13-09-2564
17. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2564
18. ซื้ออุปกรณ์รวมสัญญาณภาพและเสียงและอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2564
19. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลขทะเบียน ๗ กร ๗๙๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2564
20. ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2564