>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
161. ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างห้องประชุม 01-02-2564
162. จ้างจัดทำฉากกั้นอะคริลิคสำหรับโต๊ะกลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2564
163. จ้างซ่อมแซมเครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (Jammer) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
164. ซื้ออุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับห้องออกนั่งพิจารณาคดี จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
165. ซื้อโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
166. จ้างทำป้ายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
167. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 25-01-2564
168. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidate) 25-01-2564
169. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 25-01-2564
170. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidate) 25-01-2564