>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
131. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
132. จ้างจัดพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2564
133. ซื้อแผ่นฟิล์มทองแดงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2564
134. จ้างทำฉากอะคริลิกกั้นบนโต๊ะอาหาร จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-02-2564
135. ซื้อหนังสือเพื่อประกอบการบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2564
136. ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างห้องประชุม 01-02-2564
137. จ้างจัดทำฉากกั้นอะคริลิคสำหรับโต๊ะกลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2564
138. จ้างซ่อมแซมเครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (Jammer) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
139. ซื้ออุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับห้องออกนั่งพิจารณาคดี จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
140. ซื้อโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564