สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยมีคำสั่ง ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง (07/03/2562)
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๒ และอ่านคำวินิจฉัยในเวลา ๑๕.๐๐ น. (27/02/2562)
๑๔ ก.พ. ๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (14/02/2562)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและรับสมัครบุคลากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A-4 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการในการจัดการเดินทางตามโครงการบูรณาการองค์ความรู้ในระดับเครือข่าย ณ สาธารณรัฐฮังการีและสาธารณรัฐเช็ก ระหว่งวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/03/2562)
มัลติมีเดีย

ศาลรัฐธรรมนูญ